Werkzaamheden

Werkzaamheden


De beheerder van kersenboomgaarden heeft schapen en / of jongvee ingeschaard in de boomgaard, hij ziet daar op toe en op alle andere kleine werkzaamheden. 


Door de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) worden onderhoudswerkzaamheden, zoals knippen hagen, knotten van wilgen in de boomgaard verricht.kersenboomgaard 2016 hansnl 1
De Stichting sVLU houdt zich samen met IVN en de Vogelwacht bezig met het behouden, herstellen en ontwikkelen van kleine landschapselementen (KLE), het adviseren van overheden en het organiseren van werkdagen van vrijwillig landschapsbeheer.
Er worden contacten onderhouden met overheden, terreinbeheerders en particulieren.
Verder zijn er onderhoudswerkzaamheden o.a. reparatie boomkorven, groot onderhoud etc. die samen met de leden van het bestuur worden uitgevoerd.